Earth Rising Game

Game Development Dnevnik – Update 9

Pozdrav svima! Ovaj tjedan smo dodali još 10 novih pločica koje obavljaju razne funkcije te time došli do 25 različitih elektroničkih komponenti pomoću kojih će se moći složi CubeSat. Uz vizualni efekt polijetanja i slijetanja rakete dodali smo još efekt u igri kada se raketa uništi zbog neispravnog dijela elektronike ili krivog sklapanja CubeSata. Dodatno […]

Game Development Dnevnik – Update 8

Pozdrav svima! Ovaj tjedan smo dodali još 5 novih pločica koje obavljaju razne funkcije te time dodatno proširili mogučnosti na koji način da se složi CubeSat. Kako bi smo dobili što realniju vizualizaciju dodali smo vizualni efekt na raketu kada poljeće i slijeće. U narednom tjednu ćemo ga povezat u igri te prikazat funkcionalnost. Dodatno […]

Game Development Dnevnik – Update 7

Pozdrav svima! U ovom tjednu smo bili napravili 5 novih plocica koje svaka ima svoju specifikaciju po kojoj obavlja neku funkciju. Popravili smo izgled trake po kojoj ce cubesat ici do rakete te popravili samu funkciju iste. Popravili izgled 3D printera i izgled cubesat kostura da su vizualno ljepsi. Na slici su sve plocice koje […]

Game Development Dnevnik – Update 6

Pozdrav svima! Ovaj tjedan smo radili na slaganju elemenata unutar CubeSat okvira te da se provjerava da li su svi lemovi zalemljeni unutar ploca. Povecali smo 3D printer da nema kolizije izmedju objekata koji se stvaraju i staticnog objekta 3D printer. Popravili smo i dio izgleda sobe te ponovno bake-ali svjetlost da se sve jasno […]

Game Development Dnevnik – Update 5

Pozdrav svima! Ovaj tjedan smo izradili jos nekoliko modela koji ce sluziti samo za dekoraciju stola. Te smo napravili jos dekoracijske modele za vanjski dio sobe, kao sto je hangar, satelitski tanjur i elektricnu ogradu. Programski smo nadogradili kod za slaganje i varenje plocice te i samo printanje istih.

Game Development Dnevnik – Update 4

Pozdrav svima! Ovaj tjedan smo napravili nekoliko modela, no više smo bili u “lansiranju na godišnji”, tako da smo od modela napravili da mozemo kompletirati CubeSat te zajedno s tim smo napravili i raketu zajedno s konstrukcijom koja drzi raketu prije polijetanja. Od cube sat modela smo napravili cubesat okvir, plocicu koja sluzi za napajanje, […]

Game Development Dnevnik – Update 3

Pozdrav svima! I ovom tjednu smo bili vrijedni te smo napravili 3D printer sa funkcijom otvaranja vrata u kojem sada mozemo printati predmete koji su potrebni za slaganje CubeSat-a. Napravljena je i solarna ploča koja služi kao vanjski dio cube sata kroz koji dobiva elektricnu energiju. Te smo napravili i lemilicu s kojom ce igrac […]

Game Development Dnevnik – Update 2

Pozdrav svima! Napravili smo implementaciju tableta sa 3D printerom te mehaniku lemljenja lema s lemilicom. Sam lem ce biti crvene boje i kad igrac doda lemilicu na lem, lagano se pretvori lem u zelenu boju i tada ce igrac znati da je zalemio čip na plocu. Tablet preko kojeg ce se printati elemeti za CubeSat je […]

Game Development Dnevnik – Update 1

Pozdrav svima! U nastavku i ovdje na portalu ćemo vas obaviještavati o novostima i razvoju video igre Earth Rising. Počeli smo s izradom level sobe u kojoj će se izrađivati CubeSat. Artist je izmodelirao glavne elemente sobe kao i dodatne elemente da soba ne bi izgledala praznom. Dodana su i svjetla u sobu koja imaju […]